בחירת פרויקט
affiliate total count Average donation
937621446
hmcdas14444361
bhol_129846497
bhol_2_kore391212326
email_k924037250
bhol_article1801180
kikar_27003900
sms119048238
email_r21573244358
bhol_320607294
sms2381213293
sms3834021397
w1445218247
1801180
bhol_51801180
bhol_2852017501
email_g2021269293
kikar_medame380810381
email_r11454842346
hmcdas285610286
bhol_desk5922296
email_g2291256409
bhol_34121412
bhol_mobile3601360
hmcdas_amokd14925298
bhol_article_236287518
bhol_54641464
bhol_article_kore_219846331
bhol_kore3601360
bhol_article1_kore20086335
1801180
bhol_421607309
bhol_article114164354
bhol_14641464
email_r2220844505
email_k937227347
hmcdas_45605912
bhol_118482924
jdn_C118482924
chish27123904
bhol_article_11317414941
email_k182569917
kikar1564617920
bhol_2_kore8641864
bhol_kore9841984
email_r236964924
xxx196811,968
jdn_750X1008641864
email_g1430416894
jdn_340X2008641864
jdn_1140X1009841984
sms239364984
bhol_29841984
jdn_jdn a39841984
email_r135764894
bhol_mobile9841984
bhol_article_kore_1357631,192
sms368887984
w217282864
jdn_300X250196811,968
sms111232111,021
8641864
email_kg34564864
bhol_115965319
1210442288
bhol_article474014339
bhol_kore29365587
bhol_article_26443215
email_sms21024438270
w2213610214
kc283213218
w3442812369
bhol_article_2_kore8242412
email_g40764151270
_sms3445217262
bhol_b31406523
chish9282464
kikar_705628252
email_k1415642337
sms1502419264
w1368013283
email_r12037252392
hmcdas450814322
bhol_kore_111846197
bhol_article_kore10563352
email_g56644192295
ef=bhol_kore9524238
ww16726279
ef=bhol_kore_26442322
ef=bhol_article538022245
sms219048238
s_kv1801180
chazak6442322
kc11326189
ef=bhol_article_2_kore231610232
kikar440016275
email_kos1451648302
hmcdas_amokd_21127302
ef=bhol_article_218528232
844420422
chish6442322
kikar-katava11881257330
ef=bhol_article_kore1801180
ef=bhol_inread3601360
ef=bhol_article_3396415264
ef=bhol_article_3_kore494012412
hmcdas_20328254
ef=bhol_desktop3601360
ef=bhol_2180011,800
s_zep1801180
email_r12601292283
ef=bhol__4733618408
ef=bhol_134485690
ef=bhol__4_kore11325226
ef=bhol_kore_15403180
email_kv12885258
email_r2336871329
sms1607217357
total6532641797364