בחירת פרויקט
affiliate total count Average donation
bohl_article_16442322
51376148347
bhol_article__kore_42321232
bhol_article_41801180
hmcdas337611307
sms3309211281
bhol_1463213356
kikar955623415
bhol_26442322
email_r1581616364
bhol_desktop1801180
email_k875225350
email_gggg2566482313
email_r22100441512
sms16963232
email_r31873662302
sms2448010448
bhol_article628015419
4121412
1801180
bhol_51801180
bhol_2852017501
email_g2021269293
kikar_medame380810381
email_r11454842346
bhol_129846497
bhol_2_kore391212326
email_k924037250
bhol_article1801180
kikar_32164804
sms119048238
email_r21573244358
bhol_320607294
sms2381213293
sms3834021397
w1445218247
bhol_321889243
sms211845237
w15402270
sms3651217383
bhol_21801180
2841284
bhol_desktop1801180
bhol_1_kore280411255
bhol_1314014224
email_r11603242382
email_ko1294834381
email_ygyg1266033384
bhol_kore_m8242412
sms18243275
hmcdas285610286
bhol_desk5922296
email_g2291256409
bhol_34121412
bhol_mobile3601360
hmcdas_amokd14925298
bhol_article_236287518
bhol_article_kore_219846331
bhol_54641464
bhol_kore3601360
bhol_article1_kore20086335
1801180
bhol_421607309
bhol_article114164354
bhol_14641464
email_r2220844505
email_k937227347
bhol_article_112603420
sms17724193
w214404360
sms212366206
kc6963232
16488206
sms34122206
w13601360
kikar_828414592
bhol_article_kore_1180011,800
bhol_7100411,004
email_y486413374
bhol_4180011,800
jdn4122206
bhol_article_21801180
bhol_article_1_kore360021,800
bhol_article_1540031,800
email_rina_1900051,800
email_gggg540031,800
kikar_900051,800
bhol_1360021,800
bhol_2360021,800
chish180011,800
hmcdas_45605912
bhol_118482924
jdn_C128323944
chish27123904
bhol_article_11317414941
email_k182569917
kikar1564617920
bhol_2_kore8641864
bhol_39841984
bhol_kore9841984
email_r236964924
xxx196811,968
jdn_750X1008641864
email_g1430416894
jdn_340X2008641864
jdn_1140X1009841984
sms239364984
bhol_29841984
jdn_jdn a39841984
email_r135764894
bhol_mobile9841984
bhol_article_kore_1357631,192
sms368887984
w217282864
jdn_300X250196811,968
sms111232111,021
8641864
email_kg34564864
_gg221801180
email_sms318805376
email_r51443644328
bhol_korek_3298411271
email_sms415206253
bhol_korek_210043335
bhol_kore_inread3601360
_email_r12670054494
email_r611846197
_gggg2117661347
bhol_korek_48243275
email_sms525489283
bhol_kore_article124967357
email_r719847283
_k_g10803360
bhol_kore_baneers9523317
email_r2908421433
email_sms112366206
bhol_kore_article2429611391
email_r3674414482
email_sms24121412
email_r441689463
sms3270410270
bhol_article_3_kore7203240
youtube1801180
bhol_article_251969577
bhol_article_kore21127302
bhol_kore30644766
email_r11050429362
bhol_19282464
email_y41597127328
sms125488319
bhol_37204180
email_w118046301
kikar_1585649324
email_k1894464296
bhol_mobile3602180
email_r111675246364
4642232
email_z11083369
sms215967228
bhol_article584414417
bhol_article_423169257
bhol_article_36442322
bhol_kr_m6442322
email_r3653618363
email_r42015263320
26247375
sms4448012373
email_r61572443366
kcm509615340
bhol_a_111324283
ggg221801180
bhol_kr_k409211372
bhol_a1_k784827291
sms620846347
bhol_kr_d9523317
bhol_kr_k224449272
email_r11202032376
sms1844423367
email_r2712823310
ggg3020880378
bhol_a_2576818320
w1316812264
bhol_article_3819220410
bhol_article_3_kore13646227
bhol_article602424251
bhol_23601360
kikar_1183633359
sms3257210257
bhol_article_kore371214265
w3512418285
bhol_31801180
email_r11357241331
sms4638415426
email_sms121367305
5162258
email_y3130084373
_sms2376011342
email_k1101232344
bhol_desktop7722386
bhol_article_2448016280
bhol_article_2_kore452811412
email_r21038033315
bhol_article1_kore4121412
4121412
email_r12761237746
bhol_kore27446457
email_gggg1580037427
bhol_desktop15444386
email_r22103235601
email_ggg210803360
sms135168440
email_r3917615612
bhol_mobile9602480
sms2862451,725
email_r41175216735
sms418044451
email_r5871213670
sms5564412470
93fm675225270
k_bhol_article_1918823399
k_bhol_article3601360
k_bhol_article_1_kore919226354
sms3571614408
k_bhol_kore27284682
email_ggggggg2435268358
k_bhol_3_kore2321232
k_bhol_mobile5923197
5162258
email_r22455252472
k_bhol_desktop4121412
sms723613557
email_k1359248283
email_r31498438394
SMS11455612380
email_r11778440445
sms2674815450
k_kikar_1997659339
email_k1415642337
bhol_115965319
sms1502419264
w1368013283
hmcdas450814322
bhol_article_kore10563352
1210442288
bhol_article474014339
bhol_kore29365587
bhol_article_26443215
email_sms21024438270
w2213610214
kc283213218
w3442812369
email_g40764151270
bhol_article_2_kore8242412
bhol_b31406523
email_r12037252392
_sms3445217262
kikar_705628252
bhol_kore_111846197
chish9282464
bhol_c124247346
kikar748820374
180011,800
bhol_article_2908426349
sms2697213536
bhol_12363412
bhol_article_1561214401
gmail_r152260117447
prog671617395
gmail_g604817356
bhol_kore2321232
bhol_article_1_kore33446557
gmail_yg1510445336
sma1304011276
email_g56644192295
ef=bhol_kore9524238
ww16726279
ef=bhol_kore_26442322
ef=bhol_article538022245
sms219048238
s_kv1801180
chazak6442322
kc11326189
ef=bhol_article_2_kore231610232
kikar440016275
email_kos1451648302
hmcdas_amokd_21127302
ef=bhol_article_218528232
1017225407
chish6442322
kikar-katava11917258331
ef=bhol_article_kore1801180
ef=bhol_inread3601360
ef=bhol_article_3396415264
ef=bhol_article_3_kore494012412
hmcdas_20328254
ef=bhol_desktop3601360
ef=bhol_2180011,800
s_zep1801180
email_r12601292283
ef=bhol__4733618408
ef=bhol_134485690
ef=bhol__4_kore11325226
ef=bhol_kore_15403180
email_kv12885258
email_r2336871329
sms1607217357
sms355849620
sms419565391
bhol_1267610268
bhol_article1_bh820816513
bhol_d13124328
bhol_ed12364309
bhol_article1_cr808019425
email_gg2208468325
email_r12381676313
jdn12883429
3881388
email_r21866045415
sms1736420368
sms2972815649
email_r33322066503
w315484387
bhol_4_kore36048451
48209536
email_r11720037465
sms3625211568
kikar2419254448
bhol_chai180011,800
bhol_3614817362
sms433447478
kg4642232
w46443215
email_yg3464095365
sms5288412240
bhol_3_kore14407206
sk301212251
sms128849320
w114165283
bhol_article_25162258
sms2412014294
w219566326
bhol_desktop360021,800
bhol_d3601360
bhol_pr5921592
bhol_article_41026420513
total21477255637381