תיקון סוד השמות

סגולה מופלאה מקדמונים: הזכרת פסוקי אותיות השם ולאחריו קר"ע שט"ן לשינוי המזל לטובה

₪1800

הקדשת אברך

הקדשת ג' שעות לימוד רצופות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪540

שעת לימוד

שעת לימוד ברציפות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪180

תפילת צדיק

תפילה והזכרה אישית במעמד ע"י ליבם של ישראל מרן הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א

₪360

סכום אחר

תודה על תרומתך