מניין אברכים ותיקון הרשש

זכות במניין אברכים שילמדו ברציפות ויתפללו עבורך במעמד התפילה

₪1800

הקדשת אברך

הקדשת ג' שעות לימוד רצופות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪540

פדיון נפש

אמירת סדר שיר השירים ביום טו באב 40 פעם ע"י ארבעים תלמידי חכמים ובראשם מרן שר התורה שליט"א

₪360

שעת לימוד

שעת לימוד ברציפות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪180

סכום אחר

תודה על תרומתך