שם לתפילה

תפילה להצלחת הבנים והבנות לשמירה והצלה מפגעי הזמן

₪101

שעת לימוד

שעת לימוד ברציפות לזכות לנחת מהילדים ולהינצל מצער גידול בנים

₪180

מנין אברכים

זכות במנין אברכים שילמדו ברציפות ויעתירו בתפילה לנחת מהבנים והבנות לשמירה והצלה מפגעי הזמן

₪1800

הקדשת אברך

הקדשת ג' שעות לימוד רצופות לזכות הבנים והבנות והזכרת השמות במעמד התפילה לשמירה והצלה ולנחת כל הימים

₪540

סכום אחר

תודה על תרומתך