תיקון קרע שטן

סגולה נדירה שתיקן הגר'י אדלשטין זיע'א פסוקים מיוחדים לפי אותיות שמכם וסדר אמירת קרע שטן

₪1800

הקדשת אברך

הקדשת ג' שעות לימוד רצופות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪540

שעת לימוד

שעת לימוד ברציפות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪180

תפילת חשאין

מעמד נדיר ומיוחד בציון הסנדלר הקדוש בחשאי ללא ידיעת המצפים לישועה

₪360

סכום אחר

תודה על תרומתך