סגולת חשאי

סגולה נדירה שתיקן הגר'י אדלשטין זיע'א

₪1800

הקדשת אברך

הקדשת ג' שעות לימוד רצופות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪540

פדיון נפש

סדר פדיון נפש

₪360

שעת לימוד

שעת לימוד ברציפות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪180

סכום אחר

תודה על תרומתך