מניין אברכים ותיקון קרע שטן

מניין אברכים שילמדו ברציפות ויעתירו עבורך במעמד מחילה

₪1800

הקדשת אברך

הקדשת ג שעות לימוד רצופות

₪540

תפילת צדיק

תפילה אשית של מרן ראש הישיבה

₪360

שעת לימוד

שעת לימוד בסדר הרצופות

₪180

סכום אחר

תודה על תרומתך