להציל הלחוצים ולשמוע קול שוועת ישראל בהילולא דבר יוחאי

לרפואה, לישועה פרטית בזיווגים הגונים, פרנסה וריווח וחינוך הבנים

סדר לימוד תורת רשב"י ברציפות ובתענית דיבור

ע"י מאות עמלי התורה

בני היכלה "רינה של תורה"

(ע"פ ההנחיות)

מניין גדולי וצדיקי הדור

בראשות רשכבה"ג רבינו

מרן שר התורה שליט"א

בכח 'צדיק גוזר' בסוד "ביטל כמה גזרות"

שליחו האישי של מרן שר התורה בציון הרשב"י

מורינו ראש הכוללים

הגאון הצדיק

רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א

מניין גדולי וצדיקי הדור

בראשות רשכבה"ג רבינו

מרן שר התורה שליט"א

בכח 'צדיק גוזר' בסוד "ביטל כמה גזרות"

סדר לימוד תורת רשב"י ברציפות ובתענית דיבור

ע"י מאות עמלי התורה
בני היכלה "רינה של תורה" (ע"פ ההנחיות)

שליחו האישי של מרן שר התורה בציון הרשב"י

מורינו ראש הכוללים הגאון הצדיק רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א

אשר יעתירו בפרטות עבור כל שם ושם בצירוף הבקשה האישית

במעמד התפילה ובציון הרשב"י ע"י שליח מרן שליט"אמניין אברכים

זכות התורה של מניין אברכים שילמדו ברציפות ויעתירו עבורך במעמד התפילה

₪1800

הקדשת אברך

הקדשת כל סדר הלימוד והתפילה לזכותך ובקשה אישית במעמד התפילה

₪360

שעת לימוד

שעת לימוד ברציפות לזכותך והזכרת השם בתפילה ע"י מאות עמלי התורה

₪180

במערות צורים שעמדת

הזכרת שמך ובקשתך האישית על ציון הרשב"י ביום ל"ג בעומר ע"י שליח מרן שר התורה

₪240

סכום אחר

תודה על תרומתך