מניין אברכים

זכות במניין אברכים שילמדו ברציפות ויתפללו עבורך במעמד התפילה

₪1800

הקדשת אברך

לילה של לימוד חמש שעות ברציפות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪540

שעת לימוד

שעת לימוד ברציפות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪180

הסרת קפידות

בקשה מיוחדת לעורר רחמים ולהסיר קפידת בני אדם וחרון אף

₪360

סכום אחר

תודה על תרומתך