Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide


מניין אברכים

זכות במניין אברכים שילמדו ברציפות ויתפללו עבורך במעמד התפילה

₪1800

הקדשת אברך

הקדשת ג' שעות לימוד רצופות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪540

שעת לימוד

שעת לימוד ברציפות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪180

תפילת המקובלים בירושלים

מעמד קריעת גזר דין ו"חתימת האיגרת" על ידי גדולי הקבלה שליט"א בליל הפורים

₪360

סכום אחר

תודה על תרומתך