סגולת מניין אברכים ~ תיקון קרע שטן

משמרות של לימוד כל ימי הפורים יעתירו במיוחד במעמד הזעקה בעת חיתום יום הפורים בהזכרה אישית בסדר קרע שטן

₪1800

הקדשת אברך

ג' שעות לימוד רצופות לזכותך והזכרת שמך במעמד התפילה ~ כפקודתו וסגולתו במילואה של מרן שר התורה זצוק"ל

₪540

שעת לימוד

הקדשת שעת לימוד בתענית דיבור לזכותך והזכרת השם בזעקה ושוועה במעמד התפילה

₪180

מעמד החיתום לטובה

מניין ת''ח מופלגי תורה בראשות מרן פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך שליט''א יעתירו בעת רצון שעת נעילה לחתום גזר דין לטובה!

₪360

סכום אחר

תודה על תרומתך