מניין אברכים

זכות במניין אברכים שילמדו ברציפות ויתפללו עבורך במעמד התפילה

₪1800

הקדשת אברך

הקדשת ג' שעות לימוד רצופות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪540

שעת לימוד

שעת לימוד ברציפות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪180

הסרת קפידות

מעמד מיוחד לעורר רחמים ולהסיר קפידת בני אדם המעכבת את הישועה

₪360

סכום אחר

תודה על תרומתך