שטר הפלאות וברכת הצדיק

החזקת אברך למשך שנה וכניסה אישית לברכה במעונו של מרן הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליטא

₪3600

שטר הפלאות

החזקת אברך חצי שנה וחתימת שמכם במעמד הישועה

₪1800

שותפות

החזקת אברך שלושה חודשים והזכרת שמכם במעמד הישועה

₪900

הזכרת שם

הזכרת שמכם במעמד התפילה בציון בעל הפלא יועץ זיעא

₪180

סכום אחר

תודה על תרומתך