מניין אברכים

זכות במניין אברכים שילמדו ברציפות ויתפללו עבורך במעמד התפילה

₪1800

הקדשת אברך

הקדשת ג' שעות לימוד רצופות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪540

שעת לימוד

שעת לימוד ברציפות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪180

תיקון הסרת עין הרע

תיקון וסגולה מיוחדת להסרת עין הרע ולמהר לישועה בס"ד בזאת השנה

₪360

סכום אחר

תודה על תרומתך