קרע שטן

סגולת מניין אברכים ~ תיקון קרע שטן
סגולת החזקת מניין אברכים.
תיקון קרע שטן בהזכרה אישית לפי אותיות שמכם מפרק קיט

₪1800

הקדשת אברך

ג' שעות לימוד רצופות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה.
ברכה מיוחדת מליבם של ישראל מרן רבי בנימין פינקל שליט"א בעת רעווא דרעוין בהפטרת חג השבועות

₪540

שעת לימוד

הקדשת שעת לימוד בתענית דיבור לזכותך והזכרת השם ברגש ובדמע בבקשה ובתחינה בעת מעמד התפילה

₪180

תפילת צדיק

הזכרה ובקשה אישית של מרן הגאון רבי שרגא שטינמן שליט''א
על ציון חמיו רבינו הקדוש מרן שר התורה זיע"א בעת רצון בחצות לילה

₪360

סכום אחר

תודה על תרומתך