מניין אברכים

זכות התורה של מניין אברכים שילמדו ברציפות ויעתירו עבורך במעמד הישועה

₪1800

הקדשת אברך

הקדשת כל סדר הלימוד והתפילה לזכותך ובקשה אישית במעמד הישועה

₪540

שעת לימוד

שעת לימוד ברציפות לזכותך והזכרת השם בתפילה ע"י מאות עמלי התורה

₪180

שערי שמיים פתח

תפילת מרן המשגיח רבי בנימין הצדיק שליט"א אחר חביטת הערבה ביום הושענא רבה למיתוק הדינים

₪360

סכום אחר

תודה על תרומתך