מעמד הישועה לזיווג הגון בזאת השנה

ליל ט"ו באב באשמורת הלילהמניין אברכים

זכות במניין אברכים שילמדו ברציפות ויתפללו עבורך במעמד התפילה

₪1800

הקדשת אברך

הקדשת ג' שעות לימוד רצופות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪540

שעת לימוד

שעת לימוד ברציפות לזכותך והזכרת השם במעמד התפילה

₪180

תיקון "פיטום הקטורת"

לעצירת המגפה והסרת קפידות לבטל כל המניעות ולהחיש ישועה

₪360

סכום אחר

תודה על תרומתך