בקשה אישית

קיום הסגולה והזכרת השם והבקשה האישית במעמד המיוחד ביום טו בשבט

₪180

הקדשת אברך

הקדשת שלוש שעות לימוד ברציפות עבורך ועבור הילדים שלא ינזקו ולא יחלו מהמגיפה. ולשמירתם והצלחתם ברוחניות ובגשמיות

₪540

מנין אברכים

זכות התורה במניין אברכים שילמדו ברציפות ויעתירו עבורך ועבור הצאצאים לשמירה והצלה מהמגיפה הנוראה

₪1800

תיקון נפש לרפואה וזיווג

תפילה ותיקון מיוחד בציון החזון איש והסנדלר הקדוש לישועה גדולה במציאת הזיווג הנכון לשמירה והצלת הילדים מכל נזק ומחלה ולרפואה שלימה

₪360

סכום אחר

תודה על תרומתך