מניין אברכים

זכות התורה של מניין אברכים שילמדו ברציפות ויעתירו עבורך במעמד מחילה

₪1800

הקדשת אברך

הקדשת כל סדר הלימוד והתפילה לזכותך ובקשה אישית במעמד מחילה

₪540

שעת לימוד

שעת לימוד ברציפות לזכותך והזכרת השם בתפילה ע"י מאות עמלי התורה

₪180

ועננו סלחתי

תפילה וברכה מיוחדת ממרן שר התורה שליט"א להסרת קטרוג וקפידא בליל היום הקדוש

₪360

סכום אחר

תודה על תרומתך